MAPA PROJEKTÓW

Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

liczba projektów: 2

tytuły projektów:
1. Ekipa wolontariuszy porządkowo-czyszcząca, wsparcie osób samotnych, starszych, chorych i rodzin dysfukcyjnych
W gminie Pienięzno, Lelkowo, Braniewo powstanie specjalna grupa wolontariuszy , która stworzy servis sprzatający, który będzie pomagał w prostych pracach domowych osobom starszym samotnym i rodzinom, które nie mogą same wykonać nizbędnych prac w domu i ogrodzie.
2. Integracyjny wyjazd dzieci młodzieży do Wilna
Wyjazd integracyjny do Wilna dla dzieci z rodzin wielodzietnych z gminy Pieniężno. Podczas wyjazdu dzieci i młodzież zaprezentują koncert patrityczny dla lokalnej społeczności.

 

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

liczba projektów: 1

tytuły projektów:
1. Kochaj wszystkich, wszystkim służ. Wcielamy w życie przesłanie Rotmistrza Pileckiego
Koncert dla młodzieży warszawskich szkół katolickich poświęcony pamięci Rotmistrza Pileckiego będącemu przykładem szlachetnej postawy wobec drugiego człowieka. Wzmocnienie wolontariuszy ze SKC z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Piotra Skargi – szkolenie, działania na rzecz potrzebujących.