100 projektów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski

Caritas Polska zaprasza Caritas Diecezjalne do składania wniosków na realizację projektów w ramach Konkursu 100 projektów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski.

Projekty zgłoszone do konkursu mogą wspierać zarówno wolontariuszy, w których chcielibyśmy bardziej rozwinąć umiejętności wsparcia osób potrzebujących, dać im szansę na rozwój osobisty i zawodowy w kierunku liderów lokalnych, rozwoju kompetencji miękkich polegających na umiejętności budowania relacji z osobami wykluczonymi, starszymi, potrzebującymi wsparcia jak również osoby potrzebujące, zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez budowę współpracy międzypokoleniowej.

Założeniem programu jest realizacja projektów obejmujących następujące cele:

  • aktywizacja społeczna, sportowa, kulturowa, technologiczna uczestników
  • edukacja społeczna, w tym także zmiana postaw społecznych, promocja wartości
  • edukacja historyczna, również w zakresie historii lokalnej i regionalnej
  • edukacja językowa, technologiczna, zdrowotna itp.
  • poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów.

Wnioski można składać od 29 marca do 20 kwietnia 2018 r.

Termin składania wniosków w konkursie „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” upływa 20 kwietnia 2018 o godzinie 23.59.

Zapraszamy Caritas Diecezjalne do składania wniosków.Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dokumencie – Regulamin Konkursu „100na100”.

W ramach konkursu Organizator wybierze 100 projektów, które otrzymają dofinansowanie w postaci grantów w wysokości maksimum 20 000 złotych.

Caritas Polska zaprasza wszystkie Caritas Diecezjalne do składania wniosków w ramach powyższego konkursu.

Szczególnie istotnym staje się pobudzanie lokalnych inicjatyw w jednostkach podległych i organizacjach współpracujących (takich jak: jadłodajnie, świetlice socjoterapeutyczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, grupy wolontariuszy).

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 10.04.2018 r. o godz.11.00, Centrum Okopowa, Okopowa 55, Warszawa.

W ramach ww. konkursu szczegółowych informacji udziela Pani Małgorzata Jarszewska mjarszewska@caritas.org.pl; 22 334 85 22; 509 744 608.