WYNIKI KONKURSU

Bardzo dziękujemy za złożenie wniosków w konkursie „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. W wyznaczonym terminie wpłynęły do Caritas Polska 144 wnioski.

Na dzień dzisiejszy pozytywną ocenę otrzymały 94 projekty, z czego część wniosków wymaga uzupełnienia. W kolejnych dniach wyznaczeni opiekunowie kontaktować się będą z Państwem mailowo w celu dopełnienia formalności.

W ciągu kilku dni wybrane zostaną dodatkowe projekty, które uzupełnią listę do liczby tytułowych 100 projektów.

Poniżej znajduje się lista projektów ocenionych pozytywnie.

Informujemy, że pozytywną ocenę w konkursie „ 100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” otrzymały dodatkowo następujące wnioski:

Pełna lista wniosków ocenionych pozytywnie »

Niniejszym lista projektów została zamknięta.
Wyznaczeni opiekunowie projektów z ramienia Caritas Polska będą kontaktować się z wskazanymi koordynatorami projektów w celu uzupełnienia informacji oraz podpisania umowy.

100 projektów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski

Caritas Polska zaprasza Caritas Diecezjalne do składania wniosków na realizację projektów w ramach Konkursu 100 projektów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski.

Projekty zgłoszone do konkursu mogą wspierać zarówno wolontariuszy, w których chcielibyśmy bardziej rozwinąć umiejętności wsparcia osób potrzebujących, dać im szansę na rozwój osobisty i zawodowy w kierunku liderów lokalnych, rozwoju kompetencji miękkich polegających na umiejętności budowania relacji z osobami wykluczonymi, starszymi, potrzebującymi wsparcia jak również osoby potrzebujące, zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez budowę współpracy międzypokoleniowej.

Założeniem programu jest realizacja projektów obejmujących następujące cele:

  • aktywizacja społeczna, sportowa, kulturowa, technologiczna uczestników
  • edukacja społeczna, w tym także zmiana postaw społecznych, promocja wartości
  • edukacja historyczna, również w zakresie historii lokalnej i regionalnej
  • edukacja językowa, technologiczna, zdrowotna itp.
  • poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów.

W ramach ww. konkursu szczegółowych informacji udziela Pani Małgorzata Jarszewska mjarszewska@caritas.org.pl; 22 334 85 22; 509 744 608.