Bank Pomysłów

1) „Obiad z dziadkiem” – restauracje w mieście przekazują dwa obiady raz w tygodniu. Nie są to posiłki z nadwyżek żywności tylko specjalnie przygotowane obiady z menu. Wolontariusz odbiera obiady z restauracji i zawozi do wskazanego samotnego seniora. Wspólnie jedzą obiad. Cel: integracja międzypokoleniowa, wzrost zaangażowania społeczności lokalnej (restauratorów).

2) „Opowiem Ci dziadku, opowiem ci babciu” – dzieci i młodzież np. na koloniach przygotowują albumy o swoim życiu we współczesnym świecie (rysunki, teksty). Przykładowe tematy rozdziałów: współczesne zabawy, jakie książki teraz czytamy, co załatwiamy przez komputer/telefon, nieznane dyscypliny sportu. Albumy wysyłane mogą być wraz z życzeniami świątecznymi do seniorów, podopiecznych Caritas.

3) Śladami bohaterów – wycieczki rowerowe śladami lokalnych bohaterów historycznych. Projekt dla wolontariuszy, osób niepełnosprawnych lub dla innej grupy podopiecznych.

4) „Wolontariat na start” – wyjazdowe szkolenie liderów wolontariatu, podnoszenie kompetencji w zakresie tworzenia wolontariatu.

5) „Pocztówka dla dziadka” – dzieci na koloniach mają zajęcia artystyczne, w wyniku których powstają własnoręcznie robione kartki świąteczne dla seniorów podopiecznych Caritas. Życzenia na kartkach podpisane powinny być przez dziecko (tylko imię i wiek). Może to być element większego projektu.

6) „Opowiedz mi dziadku” – książka do przechowywania wspomnień (dostępna w Internecie) – jako element innych działań, również może być wykonana i przekazana w ramach projektu integracji międzypokoleniowej.

7) „Mały patriota” – wycieczki rowerowe dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych śladami historii w regionie.

8) „Miś dla maluszka” – zajęcia artystyczne , integracyjne seniorów wraz z wolontariuszami. Seniorki uczą młodych wolontariuszy robótek ręcznych, w wyniku projektu wspólnie produkują misie, które wysyłane sa do domów samotnych matek i innych placówek , gdzie przebywają potrzebujące dzieci.

9) „Nasi bohaterowie” – film nagrany przez wolontariuszy z SKC, na podstawie własnego scenariusza, wywiadów z seniorami, kombatantami z regionu.